พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดกรุงเทพฯ วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยตรงข้ามสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอู่เก็บเรือที่ใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เรือเหล่านี้เป็นเรือขุดทั้งสิ้น เรือพระราชพิธีที่เก็บอยู่ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือพระที่นั่งอื่น ๆ อีกหลายลำ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (ปิดช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่และวันหยุดสงกรานต์)

อัตราค่าเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี โทร. +66 2424 0004

 


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
 


แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ