วังสวนผักกาด สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

วังสวนผักกาด

วังสวนผักกาด แผนที่วังสวนผักกาด เที่ยววังสวนผักกาด สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พระราชวัง, พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดกรุงเทพฯ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00วังสวนผักกาด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เป็นที่ประทับของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต และ ม.ร.ว.หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร วังสวนผักกาด ตั้งตามลักษณะของพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสวนผักกาดของชาวสวน วังสวนผักกาดจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณต่าง ๆ มากมาย เป็นของสะสมและของส่วนตัวของราชสกุลบริพัตร ภายในหมู่เรือนไทยโบราณ 8 หลังอายุกว่าร้อยปี เช่น เรือนไทยหลังที่  1 ชั้นล่างคือ พิพิธภัณฑ์ดนตรีทูลกระหม่อมบริพัตรฯ  ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งดนตรีไทย” เรือนไทยหลังที่ 2 จัดแสดงของใช้ส่วนตัว เรือนไทยหลังที่ 3 จัดแสดงเครื่องดนตรีไทย เรือนไทยหลังที่ 4 จัดแสดงโบราณวัตถุเช่น พระพุทธรูปสำริดศิลปะสุโขทัย งาช้างแกะสลัก เรือนไทยหลังที่ 5 ชั้นบนแสดงวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชั้นล่างจัดแสดงเปลือกหอย หินชนิดต่างๆ เรือนไทยหลังที่ 6 จัดแสดงถ้วยชามสังคโลก ขวานหินโบราณฯลฯเรือนไทยหลังที่ 7 เป็นพิพิธภัณฑ์โขน  จัดแสดงหัวโขนต่างๆและหุ่นละครเล็ก  เรือนไทยหลังที่  8 จัดแสดงวัฒนธรรมบ้านเชียง และยังมีหอเขียนซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในมีภาพลายรดน้ำเรื่องพุทธประวัติ เรื่องรามเกียรติ์และเหตุการณ์ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่งราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่วนที่บริเวณชั้น 2 ของศิลปาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง แสดงโบราณวัตถุมีอายุเก่าแก่ประมาณ 4,000 ปี เช่น ภาชนะดินเผา กำไลหิน ลูกปัดแก้วซึ่งพบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

วังสวนผักกาด เปิดให้เข้าชมทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  ค่าเข้าชม วังสวนผักกาด ชาวไทย คนละ 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท นักศึกษา 20 บาท

สอบถามรายละเอียด วังสวนผักกาด เพิ่มเติม โทร. 0 2246 1775-6, 0 2245 0568, 0 2245 6368

 


วังสวนผักกาด สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


เที่ยววังสวนผักกาด สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พระราชวัง, พิพิธภัณฑ์

วังสวนผักกาด
 


แผนที่วังสวนผักกาด สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววังสวนผักกาด สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ