วัดโพธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ แผนที่วัดโพธิ์ เที่ยววัดโพธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท ศูนย์ฝึกอบรม, วัด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ในจังหวัดกรุงเทพฯ วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 18.00วัดโพธิ์ อยู่ที่ถนนมหาราช ข้างพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม วัดโพธิ์ ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดโพธิ์ใหม่ทั้งหมด และได้นำเอาตำราวิชาการด้านต่าง ๆ มาจารึกไว้โดยรอบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ถือได้ว่าวัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย  นอกจากนี้ ที่วัดโพธิ์ยังมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร ที่ฝ่าพระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ อันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมหาบุรุษตามคติของอินเดีย

วัดโพธิ์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2551 รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

วัดโพธิ์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.
ค่าธรรมเนียมเข้าชม วัดโพธิ์ สำหรับชาวต่างชาติคนละ 100 บาท

สอบถามรายละเอียด วัดโพธิ์ เพิ่มเติมโทร. 0 2226 0335 และ 0 2226 0369


 


วัดโพธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


เที่ยววัดโพธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท ศูนย์ฝึกอบรม, วัด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์

วัดโพธิ์
 


แผนที่วัดโพธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดโพธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ