วัดราชนัดดารามวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร แผนที่วัดราชนัดดารามวรวิหาร เที่ยววัดราชนัดดารามวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดกรุงเทพฯ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00วัดราชนัดดารามวรวิหาร หรือ วัดราชนัดดา พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร นิกาย มหานิกาย อยู่ที่ ถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นพลับพลารับแขกเมือง เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ใกล้กับวัดเทพธิดาราม ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 มีพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวี) จึงทรงพระราชทานนามว่าวัดราชนัดดาราม เมื่อ ปี พ.ศ.2386

วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2389 เป็นวัดที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี มีเจ้าพระยายมราชเป็นแม่กองออกแบบ เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์เป็นแม่กองสร้างโลหะปราสาท วัดนี้แปลกกว่าวัดอื่น คือ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างธรรมเจดีย์ปราสาทแทนการสร้างพระเจดีย์ (นับเป็นแห่งที่ 3 ของโลก) มีความสูง 36 เมตร ประกอบด้วย เจดีย์ล้อมรอบ 37 องค์ เพื่อให้เท่ากับ “โพธิปักขียธรรม 37 ประการ”  ปัจจุบันโลหะปราสาทแห่งนี้เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลก เนื่องจากโลหะปราสาทที่ประเทศอินเดีย และศรีลังกาได้ปรักหักพังไปหมดแล้ว

 


วัดราชนัดดารามวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


เที่ยววัดราชนัดดารามวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดราชนัดดารามวรวิหาร
 


แผนที่วัดราชนัดดารามวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดราชนัดดารามวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ