อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 แผนที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 เที่ยวอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน ในจังหวัดกรุงเทพฯ วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์อนุสาวรีย์ทหารอาสา มีชื่อเต็มว่า อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ ณ มุมสนามหลวงด้านเหนือ อยู่ที่ตำบลชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นอนุสรณ์แก่ทหารไทยที่ไปร่วมรบในสมรภูมิยุโรป เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2457 ประเทศไทยได้ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับเยอรมัน และได้ส่งทหารอาสาไปในสมรภูมิในยุโรป เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ได้เดินทางกลับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2462 และได้นำอัฐิทหารอาสาที่เสียชีวิตมาบรรจุ ณ อนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2462

 


อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


เที่ยวอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
 


แผนที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ