อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แผนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เที่ยวอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน, สวนและสวนสาธารณะ ในจังหวัดกรุงเทพฯ เปิดทำการทุกวัน อุทยานฯ เวลา 06.00-18.00อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ภายในซอยข้างวัดอนงคาราม หรือซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน ฝั่งธนบุรีย่านที่อยู่อาศัยเก่าแก่
ของคนบางกอกตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาถูกใช้เป็นถิ่นพำนักของเชื้อสายตระกูลบุนนาค
เป็นขุนนางเรืองอำนาจในสมัยรัตนโกสินทร์ และในปัจจุบันยังเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างคนไทยเชื้อสายลาว
และเขมรที่บรรพบุรุษอพยพเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓

สิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้เราได้คือความร่มเย็นของหมู่แมกไม้และร่องรอยความเก่าแก่ของหมู่อาคารสถานที่รวมกันขึ้นเป็น อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สืบเนื่องจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงอนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิม
ของสมเด็จพระบรมราชชนนีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ จึงโปรดฯให้มีการสำรวจจนพบว่าอาคารที่เคยเป็นบ้าน ที่ประทับเมื่อยังทรงพระเยาว์ของสมเด็จย่านั้นหมดสิ้นไปแล้ว หากยังโชคดีที่บริเวณใกล้เคียงยังคงเหลือ
กลุ่มอาคารโบราณที่มีลักษณะคล้ายบ้านของสมเด็จย่า ซึ่งเป็นสมบัติของคุณแดงและคุณเล็ก นานา ที่ทั้งสองท่านพร้อมใจน้อมเกล้าฯถวาย จึงโปรดฯให้ปรับปรุงและจัดสร้างเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้นตั้งแต่ปี 2536
ภายในจัดแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

บริเวณสวนพักผ่อนทั่วไป ตั้งอยู่ทางด้านหน้า จัดเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนที่แวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด
โดยเฉพาะพันธุ์ไม้หอม อาทิ ชำมะนาด พุด จีบ ปีบ ลั่นทม ฯลฯ และไม้ใหญ่ทั้ง 4 ชนิด คือ โพ ไทร ไกร และกร่าง ทางด้านทิศตะวันออกของสวนประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หล่อด้วยโลหะ
ประทับนั่งในพระอิริยาบถทรงพระสำราญ เนินดินที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์เป็นดินที่นำมาจากทุกที่ที่เคยเสด็จไปเยี่ยมราษฎร
ทั่วประเทศ

บริเวณอนุรักษ์ เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่เคยเป็นเรือนบริวารในบ้าน
ของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี(แพ บุนนาค) อธิบดีกรมพระคลังสินค้าในสมัยรัชกาลที่ 5   ซึ่งปัจจุบันในส่วนที่เป็นเรือนครัวใช้เป็นอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์(แพ บุนนาค)
นอกจากนี้ยังมีแผ่นหินทรายสีเขียวขนาด 8เมตร สูง 1.80 เมตร หนา 9 เซนติเมตร หนักประมาณ 32 ตัน แกะสลักภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า

นอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 หลัง จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และมีอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับอยู่เมื่อยังทรงพระเยาว์โดยยึดตามแบบที่ปรากฏในหนังสือ
แม่เล่าให้ฟัง พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(พระพี่นางฯ)อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนีเป็นสถานที่ที่
รวมเอามนต์เสน่ห์แห่งพันธุ์ไม้เข้ากับสถาปัตยกรรมเก่าแก่ได้อย่างลงตัว เย็นชื่นกับบรรยากาศสบายๆ
และอิ่มใจที่ได้ทราบพระกรณียกิจของสมเด็จย่า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ.

ที่ตั้ง ซอยสมเด็จเจ้าพระยา3 ข้างวัดอนงคาราม เขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: (662) 0-2437-7799, 0-2439-0902,
0-2439-0896
แฟกซ ์: 0-2437-1853

รถประจำทาง : 6,42,4

เวลาทำการ:
เปิดทำการทุกวัน อุทยานฯ เวลา 06.00-18.00
พิพิธภัณฑ์ เวลา 09.00-16.00 (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

ค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ข้อแนะนำ: หากมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะมีเจ้าหน้าท ี่ให้คำบรรยายและนำชมสถานที่
หากไม่บอกเจ้าหน้าที่ขับเรือท่องเที่ยวก่อน เรือจะไม่เทียบท่าอุทยานฯ
สามารถเดินชมบรรยากาศของชุมชนเก่าแก่ที่มีชนหลาย
เชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมในบริเวณชุมชนซอยวัดอนงคารามได้

ที่จอดรถ: บริเวณด้านหน้าบึง

สถานที่ใกล้เคียง: ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าพ่อเสือ วัดอนงคาราม วัดพิชยญาติการาม วัดประยูรวงศาวาส
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดซานตาครูส และวัดกัลยาณมิตร

 


อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


เที่ยวอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน, สวนและสวนสาธารณะ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 


แผนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ