วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร แผนที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เที่ยววัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา ตั้งอยู่เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ภายในวัดประมาณ 32 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่

ภายใน วัดเจดีย์หลวงวรวิห มีพระธาตุเจดีย์หลวง ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ หรือล้านนา คือ สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่

 


วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยววัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
 


แผนที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่