เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง

เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง แผนที่เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง เที่ยวเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหลักเมืองเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ปัจจุบันนี้อยู่ตรงหน้าวัดเจดีย์หลวง เสาอินทขิลนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ หลักอินทขิลนี้สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน

การบูชาเสาอินทขิลจะจัดขึ้นในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนเป็นประจำทุกปี  ชาวบ้านยึดเอาการเข้าอินทขิลในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ และออกอินทขิลในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ  หรือเรียกว่าเดือน 8 เข้าเดือน 9 ออก  ชาวเชียงใหม่มีความเชื่อว่า เมื่อสักการบูชาเสาอินทขิลแล้วบ้านเมืองจะพ้นภัยพิบัติและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น จึงเป็นประเพณีสักการบูชามาตราบกระทั่งทุกวันนี้ ทุกปีใน เดือนพฤษภาคม จะมีงานเรียกว่า เข้าอินทขิล เป็นการฉลองหลักเมือง

ตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่า พระยาอินทร์ใช้ให้กุมภัณฑ์ทั้ง 2 องค์ เอาลงมาให้เพราะว่าบ้านเมืองเกิดเหตุเภทภัยต่าง ๆ คนไม่มีศีลไม่มีสัตย์ เดือดร้อนถึงพระอินทร์จึงได้นำเอาเสาอินทขิลลงมาให้ โดยให้กุมภัณฑ์ทั้งสองนำใส่สาแหลกลากมาเอาฝังไว้กลางเมืองเชียงใหม่ สมัยเมื่อ 200-300 ปี อยู่ที่วัดสะดือเมืองจนกระทั่งถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ได้ย้ายมาที่ปัจจุบัน

 


เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยวเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง
 


แผนที่เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่