วัดกู่เต้า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

วัดกู่เต้า

วัดกู่เต้า แผนที่วัดกู่เต้า เที่ยววัดกู่เต้า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00วัดกู่เต้า เดิมชื่อ วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ในตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ติดกับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีเจดีย์ที่มีลักษณะแปลกไปกว่าเจดีย์อื่นๆ ในเมืองไทย ลักษณะของเจดีย์องค์นี้คล้ายกับนำผลแตงโมมาวางซ้อนกันไว้หลายๆ ลูก ชาวบ้านจึงเรียกว่า เจดีย์กู่เต้า วัดนี้ไม่มีประวัติแจ้งไว้แน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่มีตำนานเล่าว่า เจดีย์กู่เต้านี้เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าสารวดี ซึ่งเป็นราชโอรสของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งมาครองเมืองเชียงใหม่ในระหว่างปี พ.ศ. 2122-2150

วัดกู่เต้า มีบริเวณไม่กว้างขวางมากนัก แต่ทว่าร่มรื่น ด้วยต้นไม้และดูสงบเงียบ เจดีย์กู่เต้า มีรูปทรงที่ คล้ายแตงโมหรือบาตรคว่ำซ้อนทับกันขึ้นไปถึง 5 ชั้น องค์เจดีย์แต่ละชั้นจะมีซุ้มจระนำประดิษฐาน พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน มีการประดับด้วยกระจกสีเป็นรูปดอกไม้เล็กๆดูงดงามและปราณีต ส่วนของยอดเจดีย์นั้นมีฉัตรคล้ายอย่าง เจดีย์ของพม่า วัดกู่เต้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2478 และได้ประกาศกำหนดขอบเขตวัด เมื่อปี พ.ศ. 2522

 


วัดกู่เต้า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยววัดกู่เต้า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดกู่เต้า
 


แผนที่วัดกู่เต้า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดกู่เต้า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่