แผนที่โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี) พิษณุโลก

พิกัดแผนที่ GPS 12.533710,99.965787

แผนที่โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)

แผนที่โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี) สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ท่องเที่ยวโรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี) พิกัดแผนที่ GPS 16.805289, 100.267828

http://www.goisgo.net