แผนที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก

พิกัดแผนที่ GPS 12.533710,99.965787

แผนที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

แผนที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิกัดแผนที่ GPS 16.806040, 100.267201

http://www.goisgo.net