แผนที่ร้านข้าวต้มแดง2 เชียงใหม่

ร้านข้าวต้มแดง2

แผนที่ร้านข้าวต้มแดง2 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง GPS 18.788993,98.999099
เส้นทางการเดินทางร้านข้าวต้มแดง2 จังหวัดเชียงใหม่