แผนที่ร้านไก่ทอดเที่ยงคืน เชียงใหม่

ร้านไก่ทอดเที่ยงคืน

แผนที่ร้านไก่ทอดเที่ยงคืน สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง GPS 18.780156,98.998087
เส้นทางการเดินทางร้านไก่ทอดเที่ยงคืน จังหวัดเชียงใหม่