แผนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

แผนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง GPS 18.804659,98.921734
เส้นทางการเดินทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่