ทัวร์ลาว 1 วัน

ทัวร์ลาว 1 วัน

ทัวร์ลาว ท่องเที่ยวประเทศลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาว 1 วัน เริ่มต้นจากหนองคายราคาถูก เที่ยวชมหลวงพระบาง โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เที่ยววังเวียง เที่ยวเวียงจันทน์ รถรับและส่งคณะทัวร์จังหวัดหนองคาย ไปเที่ยวลาวเหนือ ชมวัฒนธรรมประเพณีลาว เที่ยวประเทศลาว โปรแกรมเที่ยวหนองคาย เที่ยวลาว เวียงจันทน์ ทัวร์ลาว 1 วันทัวร์ลาว 1 วัน

 
โปรแกรม ทัวร์ลาว 1 วัน เวียงจันทน์ ประเทศ ลาว
ไป ลาว : เที่ยวลาว 1 วัน
ประตูชัย     พระธาตุหลวง     หอพระแก้ว
 
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว 1 วัน ท่องเที่ยวลาว 1 วัน
ประตูชัย พระธาตุหลวง วัดศรีเมือง หอพระแก้ว ตลาด 450 ปี ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)
08.30 น. ทีมงานเดินทางไปรับ คณะทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย และรวบรวมเอกสารผ่านแดน เพื่อดำเนินการ ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ (ทีมงานจะ ดำเนินการให้ทั้งหมดทั้ง ด่านฯไทย และด่านฯ สปป.ลาว)
09.00 น. เข้าชม ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะ และอธิปไตยของลาว จากนั้นนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองเวียงจันทน์ ชมศิลปะแบบล้านช้าง และถ่ายรูป พร้อมเลือกชมของพื้นเมือง ที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว เข้านมัสการ เพื่อความ เป็นศิริมงคล
12.00 .รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางต่อเพื่อ เข้าชม หัตถกรรมเครื่องเงินและผ้าพื้นเมือง ซึ่งลาวเป็นประเทศหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อ ด้านหถัตกรรมเครื่องเงิน
13.00 . เดินทางต่อไปยัง วัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมือง ตั้งอยู่ภายใน นครหลวงวียงจันทน์ เป็นวัดที่ชาวลาว ให้ความเคารพนับถือ เสี่ยงทายดวงชะตา ตามตำนานเล่าต่อ ๆ กันมา ขออะไร มักสมหวังดังปรารถนา ยกเว้น ขอเรื่องความรักเท่านั้น
14.00 น. นั่งรถชมเมืองเวียงจันทน์ แวะชมสินค้าที่ ตลาด 450 ปี มีสินค้า ราคาถูก มากมาย จาก เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อย่างจุใจ
17.00 .ซื้อของที่ ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ก่อนส่งคณะทัวร์ กลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : สถานที่ท่องเที่ยว เวียงจันทน์ 1 วัน ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือ ลด ได้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพภูมิอากาศ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง และคณะทัวร์เป็นหลัก
 
ตารางเปรียบเทียบราคา ทัวร์ ท่องเที่ยว ลาว
จำนวนผู้เดินทาง ราคาต่อ 1 คน
1. เดินทาง 5 - 7 คน 1,700 บาท
2. เดินทาง 8 - 10 คน 1,150 บาท
3. เดินทาง 11 - 25 คน 1,000 บาท
4. เดินทาง 26 - 35 คน 800 บาท
5. เดินทาง 36 - 45 คน 700 บาท
6. เดินทาง 46 คน ขึ้นไป 650 บาท
: : หมายเหตุ : :
อายุ 13 ปี ขึ้นไป คิดเต็มราคา
อายุ 8 - 12 ปี คิด 70 % ของราคาเต็ม
อายุ 5 - 7 ปี คิด 50 % ของราคาเต็ม
อายุต่ำว่า 4 ปี ฟรี
* ราคานี้เริ่มต้นจาก จังหวัดหนองคาย
ติดต่อสอบถาม โทร.  084-034-3344 , 085-855-4285
อัตราค่าบริการนี้รวม
+ ไกด์นำเที่ยว + รถนำเที่ยวท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
+ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว + ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
+ ค่าธรรมเนียมผ่านด่านทุกแห่ง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งทานเอง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือรายการ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ประกันอุบัติเหตุเพื่อการเดินทาง
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ( การขอวีซ่าเข้าประเทศลาว )
 
ติดต่อสอบถาม ไป ลาว 1 วัน
ชื่อ - สกุล
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
รายละเอียด
  captcha   
 
หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม  084-034-3344 , 085-855-4285