ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ลาว ท่องเที่ยวประเทศลาว เที่ยวลาว ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน เริ่มต้นจากหนองคายราคาถูก เที่ยวชมหลวงพระบาง โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เที่ยววังเวียง เที่ยวเวียงจันทน์ รถรับและส่งคณะทัวร์จังหวัดหนองคาย ไปเที่ยวลาวเหนือ ชมวัฒนธรรมประเพณีลาว เที่ยวประเทศลาว โปรแกรมเที่ยวหนองคาย เที่ยวลาว เวียงจันทน์ ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืนทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

 
โปรแกรม ทัวร์ เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน ประเทศ ลาว
ไป ลาว : 2 วัน 1 คืน
พระธาตุหลวง     ประตูชัย     วัดศรีเมือง
 
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ เที่ยว ลาว
วันแรก
ประตูชัย พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดศรีเมือง วัดศรีษะเกศ ชมราตรีเมืองลาว
08.30 น. ทีมงานเดินทางไปรับคณะทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย และรวบรวมเอกสารผ่านแดน เพื่อดำเนินการให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ (ทีมงานจะ ดำเนินการให้ทั้งหมดทั้ง ด่านฯไทย และด่านฯ สปป.ลาว)
09.00 น. เข้าชม ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะ และอธิปไตยของลาว ต่อจากนั้นเข้าชม อนุสาวรีย์ของ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองเวียงจันทน์ ชมศิลปะแบบล้านช้าง และถ่ายรูป พร้อมเลือกชมของพื้นเมือง ที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว เข้านมัสการ เพื่อความ เป็นศิริมงคล
12.00 .รับประทานอาหารกลางวันที่นครหลวงเวียงจันทน์
13.00 . เดินทางต่อไปยัง วัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมือง ตั้งอยู่ภายใน นครหลวงวียงจันทน์ เป็นวัดที่ชาวลาว ให้ความเคารพนับถือ เสี่ยงทายดวงชะตา ตามตำนานเล่าต่อ ๆ กันมา ขออะไร มักสมหวังดังปรารถนา ยกเว้น ขอเรื่องความรักเท่านั้น แล้วเดินทางต่อไป เข้านมัสการพระที่ วัดศรีษะเกศ จากนั้น เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมละอองดาว
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น กับบรรยากาศสบาย ๆ ริมโขง จากนั้นนำชมราตรีเมืองลาว นครเวียงจันทน์ ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เดินทางกลับที่พัก หรือท่องเที่ยวต่อตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ตลาด 450 ปี ร้านค้าปลอดภาษี
07.00 . รับประทานอาหารเช้า กับบรรยากาศสบาย ๆ ยามเช้าของเมืองเวียงจันทน์ นั่งรถชมเมือง และวิถีชีวิต ของชาวเมืองเวียงจันทน์ แวะชมสินค้าที่ ตลาด 450 ปี พบกับสินค้าราคาถูกมากมาย จากเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อย่างจุใจ
12.00 .รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางต่อเพื่อ เข้าชม หัตถกรรมเครื่องเงิน ซึ่งลาวเป็นประเทศหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อ ด้านหถัตกรรมเครื่องเงิน
15.00 .ซื้อของที่ ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ก่อนส่งคณะทัวร์ กลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : สถานที่ท่องเที่ยว ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือ ลด ได้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพภูมิอากาศ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง และคณะทัวร์เป็นหลัก
 
ตารางเปรียบเทียบราคา เที่ยว ลาว 2 วัน 1 คืน
  ราคาต่อ 1 คน (บาท)
จำนวนผู้เดินทาง (คน) รับประทานอาหารเที่ยง เวียงจันทน์ (ร้านอาหาร) รับประทานอาหารเที่ยง ท่าง่อน (ล่องแพ) รับประทานอาหารเที่ยง เขื่อนน้ำงืม (ล่องเรือ)
5 - 7 2,800 4,500 5,000
8 - 10 2,050 3,000 3,150
11 - 15 1,950 2,650 2,800
16 - 25 1,850 2,550 2,650
26 - 35 1,750 2,250 2,350
36 คนขึ้นไป 1,550 2,150 2,250
       
: : หมายเหตุ : :
อายุ 13 ปี ขึ้นไป คิดเต็มราคา
อายุ 8 - 12 ปี คิด 70 % ของราคาเต็ม
อายุ 5 - 7 ปี คิด 50 % ของราคาเต็ม
อายุต่ำว่า 4 ปี ฟรี
* ราคานี้เริ่มต้นจาก จังหวัดหนองคาย
ติดต่อสอบถาม โทร.  084-034-3344 , 085-855-4285
อัตราค่าบริการนี้รวม
+ไกด์นำเที่ยว + รถนำเที่ยวท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
+ ที่พักโรงแรม ละอองดาว + ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
+ ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว + ค่าธรรมเนียมผ่านด่านทุกแห่ง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งทานเอง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือรายการ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ - ประกันอุบัติเหตุเพื่อการเดินทาง
 
ไป ลาว ติดต่อสอบถาม
ชื่อ - สกุล
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
รายละเอียด
  captcha   
 
หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม  084-034-3344 , 085-855-4285