เที่ยววังเวียง 3 วัน 2 คืน

เที่ยววังเวียง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว ท่องเที่ยวประเทศลาว เที่ยวลาว เที่ยววังเวียง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นจากหนองคายราคาถูก เที่ยวชมหลวงพระบาง โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เที่ยววังเวียง เที่ยวเวียงจันทน์ รถรับและส่งคณะทัวร์จังหวัดหนองคาย ไปเที่ยวลาวเหนือ ชมวัฒนธรรมประเพณีลาว เที่ยวประเทศลาว โปรแกรมเที่ยวหนองคาย เที่ยวลาว เวียงจันทน์ เที่ยววังเวียง 3 วัน 2 คืนเที่ยววังเวียง 3 วัน 2 คืน

 
โปรแกรม ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง ประเทศ ลาว
ไป ลาว : 3 วัน 2 คืน
   ลำน้ำซองวังเวียง   ตลาดเช้า
 
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ เที่ยว ลาว
วันแรก
ถ้ำจัง น้ำซอง
08.00 น. ทีมงานเดินทางไปรับคณะทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย และรวบรวมเอกสารผ่านแดน เพื่อดำเนินการ ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ (ทีมงานจะ ดำเนินการให้ทั้งหมดทั้ง ด่านฯไทย และด่านฯ สปป.ลาว)
09.00 น. ออกเดินทางไปยัง เมืองวังเวียง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่วังเวียง
13.30 น. เดินทางเข้าชม ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจัง จะเห็นตัวเมืองของวังเวียง ลำน้ำซอง และ สะพานสีส้มสด ที่เป็นสัญลักษณ์ ของวังเวียง จากนั้น เข้าที่พักที่ ในเมืองวังเวียง เมืองท่ามกลาง หุบเขาหินปูน อากาศดี ยามเย็น และยามเช้า เมฆหมอกล่องลอยหนาแน่น ตามฤดูกาล จนได้ชื่อว่า เป็นกุ้ยหลินเมืองลาว พักผ่อนเดินเที่ยว ตาม อัธยาศัย
14.30 น. ชมบรรยากาศที่งดงามของ ลำน้ำซอง ตามอัธยาศัย
18.00 น. เข้าที่พัก
19.00 น. ชมบรรยากาศยามค่ำคืนและรับประทานอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่น บริเวณตลาดของเมืองวังเวียง ตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เขื่อนน้ำงืม ประตูชัย หัตถกรรมพื้นเมือง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเดินเล่น พักผ่อน ขี่จักรยาน ชมเมือง ตามอัธยาศัย
08.30 น. เดินทางสู่เขื่อนน้ำงืม เป็นเขื่อนที่เก็บกักน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า ของประเทศลาว
11.00 . ชมบรรยากาศ หน้า เขื่อนน้ำงืม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหาร บริเวณหน้าเขื่อนน้ำงืม
13.30 น. เดินทางไปเวียงจันทน์ และเข้าชม ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะ และอธิปไตยของลาว
16.00 น. ชม และเลือกซื้อ หัตถกรรมผ้าไหม ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน และของที่ระลึก
17.30 น. เข้าที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ในค่ำคืนยามราตรี ของเมืองเวียงจันทน์
วันที่ 3
พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดศรีเมือง ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเดินเล่น ชมเมือง ตามอัธยาศัย
08.30 น. นมัสการ พระธาตุหลวง สัญลักษณ์ ของเมืองเวียงจันทน์ เป็นศิลปะแบบล้านช้าง จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว และ วัดศรีเมือง พร้อมสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง เพื่อความเป็นศิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.30 น. ชมและซื้อสินค้าปลอดภาษี ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)
16.00 น. ส่งคณะทัวร์ กลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ