เที่ยวลาวเวียงจันทร์

เที่ยวลาวเวียงจันทร์

Tue, 23 Apr 2013 11:07:27
เที่ยวลาว เวียงจันทร์ เที่ยวลาวเวียงจันทร์ เที่ยวลาวเวียงจันทน์
เที่ยวลาวเวียงจันทร์


เที่ยวลาวเวียงจันทร์

เวียงจันทน์ ตั้งตามชื่อของไม้จัน การท่องเที่ยวลาวเวียงจันทร์ สถานที่ท่องเที่ยวในเวียงจันทร์ ประเทศลาว การเดินทางท่องเที่ยวลาวเวียงจันทร์ ประเทศลาวโดยส่วนมากจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ยังคงถือขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สถานที่ท่องเที่ยวลาวเวียงจันทร์

ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อ เป็นที่ระลึกเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และเชิดชูบูชาดวงวิญญาณวีรบุรุษ วีรชนของชาติทุกยุคทุกสมัย

พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั้งประเทศ

หอพระแก้ว สถานที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญลงมาประทับที่กรุงเทพมหานครในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นผู้อัญเชิญ

วัดศรีเมือง  เป็นวัดที่ประดิษฐาน "เสาหลักเมือง" ของนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวลาว

หากมีเวลา เที่ยวลาว เวียงจันทร์ มากพอ ควรจะพักที่เวียงจันทร์ เที่ยวประเทศลาว เที่ยวลาว ชมราตรีเมืองเวียงจันทร์ สัก 1 คืน เพื่อดูการเป็นอยู่ของชาวเวียงจันทน์ในยามค่ำคืน

เที่ยวลาว เวียงจันทร์

การเที่ยวเวียงจันทร์ ประเทศลาว ในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ เรายินดีนำเสนอแพ็คเกจ เที่ยวลาว ทัวร์เวียงจันทร์ ดังนี้

แพ็คเกจทัวร์เวียงจันทน์ 1 วัน
เที่ยวลาวเวียงจันทร์
สถานที่ท่องเที่ยว ประตูชัย พระธาตุหลวง วัดศรีเมือง หอพระแก้ว ตลาด 450 ปี ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)
เที่ยวลาวเวียงจันทร์ 1 วัน  รายละเอียด เที่ยวลาว เวียงจันทร์ 1 วัน

แพ็คเกจทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
ประตูชัย พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดศรีเมือง วัดศรีษะเกศ ชมราตรีเมืองลาว ตลาดเช้า ตลาดจีน พิพิธภัณฑ์ ท่านไกรสรพรหม หอคำ ชมหัตถกรรมเครื่องเงิน ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)
เที่ยวลาวเวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน รายละเอียด เที่ยวลาวเวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน
ภาพท่องเที่ยวลาว

เที่ยวลาวเวียงจันทร์ สถานที่ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ประเทศลาว ทัวร์ เที่ยวลาว เวียงจันทร์


1 เที่ยวลาวเวียงจันทร์
2 เที่ยวลาวเวียงจันทร์
3 เที่ยวลาวเวียงจันทร์
4 เที่ยวลาวเวียงจันทร์