พระธาตุพูสี หลวงพระบาง สปป.ลาว

พระธาตุพูสี เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

ทางขึ้นธาตุพูสี หลวงพระบาง
ทางขึ้นธาตุพูสี หลวงพระบาง

พูสี เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง มีความสูงประมาณ 150 เมตร พูสี มีสองความเชื่อ คือ ภูเขาของพระฤาษี เดิมมีชื่อว่า ภูสรวง ครั้นเมื่อมีฤาษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤาษี หรือภูษีมาจนถึงปัจจุบัน และยังมีนักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าภูสี อาจหมายถึง พูสีซึ่งเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง

การเดินขึ้นไปบนยอดพระธาตุพูสี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงข้ามพระราชวัง มีบันไดทั้งหมด 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นพระธาตุพูสี จะร่มรื่นไปด้วยต้นจำปาหรือดอกลีลาวดี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว ทั้งสองข้างทาง เมื่อเดินทางไปถึงองค์พระธาตุพูสี ที่มีสีทองสุก ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร โดยรอบ ๆ พระธาตุพูสีจะมีทางเดินให้สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา และมองเห็นพิพิธภัณฑ์พระราชวัง สนามบิน สายน้ำโขงและน้ำคาน ที่ไหนผ่านเมืองหลวงพระบาง

พูสี หรือธาตุพูสี ตั้งอยู่ที่แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว เวลาทำการทุกวัน มีค่าเข้าชมคนละ 20,000 กีบ หรือประมาณ 80 บาท

แผนที่วัดพูสี

แผนที่ธาตุพูสี หลวงพระบาง
แผนที่ธาตุพูสี หลวงพระบาง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น